Amsterdam

Dit gedenkteken bevat de namen van L. Aardewerk, G. Altena, M. Beugeltas, W. Bom, L. Colmans, Betsy H. van Creveld, J. van Dam, J. Denneboom, E. Dikker, G. van Eeden, IJ. Eggens, Mietje Frankenhuis, D. Th. Geerlings, H. van der Goen, S. Haag, J.Th. de Haan, M.K. Haas, E. Hillesum, F. Houttuin, G. Justema, A. Kok, S. Koster, A. Leman, Carolina Lindeman, I. van Loggum, K.H.J. Mercier, E. Nabarro, G. Olij, J. Pens, T. Philips, W. van de Pol, E. van Praag, M. Presser, T.J. de Rek, H. Roeper, Th.M. Roest van Limburg, G. Schuurman, I. Senator, F. Simons, M. Springer, Ph. Vischschraper, J.H.M. Visser, I.B. de Vries, L.H. Vrieslander, T. van Zanen, E. Zeldenrust, B. Zondervan. Later zijn de namen van Weesp (Jan Vlug) en Wormerveer (Klaas Landsman) toegevoegd, waarbij op inconsequente wijze de voornamen gehandhaafd zijn.

De onthulling van het gedenkteken vond plaats op 23 september 1948 in de hal van het station Amsterdam Amstel. Later is de plaat naar het Centraal Station verplaatst.

Utrecht Moreelsepark

Utrecht, Moreelsepark

Speciaal monument ter gedachtenis aan ALLE tijdens de Tweede Wereldoorlog gevallen spoormannen en -vrouwen. Het monument werd ontworpen door W.J. Valk en werd onthuld op 17 september 1949, precies 5 jaar na het afroepen van de Spoorwegstaking. De beeldengroep stelt “verzet, moederzorg, eendrachtigheid en inkeer” voor. Het Verzet wordt uitgebeeld door de mansfiguur vooraan op de hoek. Hij staat klaar om “het verkeerde” met wortel en tak uit te roeien en valse loten van de stam te rukken. Links van deze mansfiguur staat een moeder met kind, die uitdrukking geeft aan de stille strijd die de achtergebleven vrouwen hebben gestreden. Aan de achterzijde staat een jongeling die eendrachtigheid symboliseert door het aan elkaar knopen van twee einden touw. Rechts staat een treurende en nadenkende vrouwsfiguur, de inkeer, waarmee uitdrukking gegeven wordt aan het leed dat geleden is en de donkere tijden die niet vergeten mogen worden.

Op de sokkel van het monument staat het volgende gedicht van Hendrik de Vries:

AAN HEN DIE NIMMER BUKTEN

‘T GEHEIM EN HECHT VERBOND
VAN WERKERS DER VERDRUKTEN
VOOR WIE GEEN RECHT BESTOND

DER WEERLOOS WEGGERUKTEN
GEKWELDEN EN GESARDEN
WAAR ZOVEEL WACHTENSMOEDEN
IN ROUW EN VREES VERSTARDEN

WAT SLAGEN OOK MISLUKTEN
WAT MAKKERS WREED VERBLOEDDEN
ZIJ STREDEN EN VOLHARDDEN

Op de sokkel staan sinds 1981 ook alle namen van de gevallenen vermeld, waaronder ook een aantal namen die op de gedenktekens op de stations niet voorkomen. Sommige namen van deze slachtoffers staan hieronder vermeld, waar mogelijk met foto en/of biografie.

Voor foto’s/biografieën van J. van den Berg, H.F. Bouwman, T.J. Buwalda, P. van Eeden, A. van ’t Hazeveld, J. Heeren, W.P.H.C. van Hees, A. ter Horst, J.B. Knappers, S.L. Komen, W. Lieman, G. Matser, Th.B. Meijer, W. van Mourik, J. Mud, A.C. Schraa, P. Sinkeler, A.P. Stroobach, A. Stuut, H.H. Verbeek, R. van ’t Wel, Th.J. van Wessel en T. Westerveld: zie hierboven.

Op de sokkel van het monument staan ook nog de volgende namen:

A.P.D. Maurits: Albert Paul Desiré Maurits, geboren 25 dec. 1887 was 1e telegrafist te Almelo. Hij overleed op 24 feb. 1945 als gevolg van zelfmoord.

Zwolle

Zwolle

Dit gedenkteken bevat de namen van G. Aartsen, H. Andringa, G. Bakker, K. Bakker, H. D. J. Beernink, J. A. Beltman, J. Bourgonjen, K. Dam, D. Ernsten, W. J. Flik, J. Hogebrug, A. de Hoop, J. Klooster, M. L. Lam, Ch. J. Meekers, J. C. Mol, J. J. M. Overbeek, E. J. J. Aan ’t Rot, W. L. Slendebroek, J. Stroomberg, G. J. Teunis, J. F. J. Wittenaar, J. van der Ziel. Dit gedenkteken werd op 24 juni 1948 in de hal van het stationsgebouw onthuld.

Zutphen

Zutphen

Dit gedenkteken bevat de namen van W. van Eijsden, A. Gosselink, J. Hanouer, P. W. Kaspers, H. J. Nagtegaal, H. J. Post, A. Stellingwerf, A. J. van Tetering, D. Velleman. Dit gedenkteken werd op 1 juni 1948 onthuld op het perron van het toenmalige station.

Zevenaar

Zevenaar

Dit gedenkteken draagt de namen van J. L. ten Brundel, G. H. A. van der Loop. Dit gedenkteken werd op 19 december 1947 in de vestibule van het toenmalige stationsgebouw onthuld.

Zetten-Andelst

Zetten-Andelst

Dit gedenkteken bevat de naam van Wilhelmus A. Thijssen. Het werd onthuld op 22 november 1948 op het perron van het station Zetten-Andelst.

Wilhelmus Antonius Thijssen was op 22 februari 1944 op cursus in Nijmegen, toen hij aldaar tijdens het bombardement overleed.

IJmuiden

IJmuiden

Deze plaquette bevat de namen van J. Duller, J. Hamers, G. J. Kroon, W. F. Wijnnobel. Dit gedenkteken werd onthuld op 11 februari 1948 in de vestibule van het toenmalige stationsgebouw. Na de afbraak van het station, werd de plaquette verplaatst naar station Haarlem, alwaar het bij de plaquette van Haarlem en de uit Velsen-IJmuiden Oost afkomstige plaquette gehangen werd.

Zaltbommel

Dit gedenkteken bevat de naam van Frederik van de Wetering. Het werd onthuld op 25 november 1948 op het perron van het toenmalige station. De huidige verblijfplaats van de plaquette is onbekend.

Frederik van de Wetering werd op 4 maart 1945 gearresteerd vanwege illegale werkzaamheden en is die zelfde avond nabij Opheusden gefusilleerd.

Wormerveer

Wormerveer

Dit gedenkteken bevat de naam van Klaas Landsman. Het werd onthuld op 5 februari 1948 in de hal van het toenmalige stationsgebouw. Later is de naam van Klaas Landsman toegevoegd aan het gedenkteken van Amsterdam. Het gedenkteken van Wormerveer is uit het station verwijderd en bevindt zich thans in de collectie van het Spoorwegmuseum te Utrecht.

Klaas Landsman werd op 3 juli 1943 tijdens werkzaamheden aan de spoorlijn nabij Wormerveer gewond bij een luchtaanval. Hij overleed aan zijn verwondingen op 8 juli 1943.